اثرات مخرب زیست محیطی رسوب صابونی ناشی از فلزکاری: فراخوانی برای جایگزین های پایدار

فرآیند فلزکاری، به عنوان صنعتی کلیدی که شامل شکل دهی و ساخت فلزات می شود، حجم قابل توجهی از ضایعات را تولید می کند که یکی از آنها رسوب ...

ادامه مطلب

آب صابون چیست؟ (روغن حل شونده چیست؟)

آب صابون با نام های روغن حل شونده و روغن محلول در آب نیز شناخته می شود و دارای انواع متعددی اعم از آبصابون روغنی، آب صابون روغنی نانو، آب صابون سنتتیک، آبصابون بیو کولنت، آب صابون نانو و غیره می باشد

ادامه مطلب