557
  • به علت عدم وجود مشتقات نفت، آتش زا نبوده و بالعکس خاصیت ضد آتش دارد.

  • برای تمامی فلزات مناسب می باشد

  • با اتکا به نسل جدید فرمولاسیون از باکتری زایی جلوگیری میکند. به همین علت چه در زمان عملیات فلزکاری و ماشینکاری و چه در زمان ثابت ماندن و بیکار ماندن دستگاه باعث ایجاد بوی بد نمی گردد

  • با توجه به بیرنگ شدن روغن بعد ازحل شدن در آب ، امکان دید قطعه ماشینکاری شده توسط اپراتور را تقویت کرده و باعث آسانی کار روی آن قطعات می گردد

  • با قابلیت حل شوندگی در آب توانایی شستشوی بالایی دارد.

  • بر روی دستگاه آلات و فلزات چسبندگی ایجاد نمی کند.

  • به دلیل خنک کاری و روانکاری بالا موجب افزایش طول عمر دستگاه آلات و تیغچه ها می گردد.

  • به علت کنستانتره بودن محصول ۱ لیتر ایزی کات با ۷۰ لیتر آب قابلیت حمل و نگهداری آنرا آسان می کند و هزینه انبارداری را کاهش می دهد.